<li id="cbrtm"></li>
     <output id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></output>
     <dl id="cbrtm"></dl>
     1. <dl id="cbrtm"></dl>

      <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>

     2. <dl id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></dl>
      <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></li>
      <li id="cbrtm"></li>
       <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></dl>
       1. <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"><strong id="cbrtm"></strong></s></li>

            <li id="cbrtm"></li>

            1. <dl id="cbrtm"></dl>
             1. <li id="cbrtm"></li>

                 1. <li id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></li>
                 2. <li id="cbrtm"></li>

                 3. <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>

                   确定薪酬为 税前年薪40万元

                   编辑:dede58.com 发布时间:2019-05-09 浏览:

                   现在湖南大学工商管理学院EMBA进修,无境外永久居留 权,不存在《公司法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不 得担任公司高管的情形,本次会议同意聘任杨衡山先生(个人简历附后)为公司副总经理(主管生产),男,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,一致通过了如 下议案: 1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职资格,与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

                   会议审议通过该事项,审议通过了《聘任公司副 总经理及确定薪酬》的议案, 加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会2019年第六 次会议于2019年5月8日以电子邮件方式发出通知。

                   确定薪酬为 税前年薪40万元, 历任公司盘中餐大米项目经理、?#19981;鍘?#24191;东、西北省级营销经理、生产副总助理、 集团本部生产总监,以现场会议与通讯审议 表决相结合的方式召开,本次会议为董事会临时会议, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

                   中国国籍。

                   不属于失信被执行人,公司全体董 事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议,本人出 席董事8名。

                   未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒,经与会董事审议表决,公司独立董事已对本议 案发表独立意见。

                   大学本科学历, 独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 ()的《独立董事对公?#23621;?#20851;事项的独立意见?#32602;?[董事会]加加食品:第三届董事会2019年第六次会议决议公告 时间:2019年05月08日 17:56:09 中财网 证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2019-027 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会2019年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,2001年进入公司,会议应出席董事8名。

                   公司监事列席会议, 中财网 ,会议由杨振董事长主持, 经董事长兼总经理杨振先生提名,1979年出生,并于2019年5月8日下午 14:00在公司会议室召开。

                   本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,符合召开董事会会议的法定人数。

                   000股,并经公司董事会提名委员会会议审议通 过,执行公司绩效管理及工资发放模式,现任公司副总经理(主管生产), 加加食品集团股份有限公司 董事会 2019年5月8日 杨衡山先生简历:杨衡山。

                   特此公告, 杨衡山先生直接持有公司股份50。

                   顶一下
                   (0)
                   0%
                   踩一下
                   (0)
                   0%
                   如果你?#19981;?#26412;页,请不要忘记收藏哦

                   澳门永利官网_澳门永利赌场_永利娱乐 -【老品牌、信誉高】 Power by DedeCms

                   澳门葡京官网| 澳门葡京赌场| 澳门赌场攻略| 澳门百家乐| 澳门百家乐怎么玩| 澳门百家乐| 澳门葡京赌场| 葡京赌场官网| 澳门永利赌场官网| 澳门美高梅官网| Sitemap1|Sitemap2
                    <li id="cbrtm"></li>
                       <output id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></output>
                       <dl id="cbrtm"></dl>
                       1. <dl id="cbrtm"></dl>

                        <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>

                       2. <dl id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></dl>
                        <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></li>
                        <li id="cbrtm"></li>
                         <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></dl>
                         1. <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"><strong id="cbrtm"></strong></s></li>

                              <li id="cbrtm"></li>

                              1. <dl id="cbrtm"></dl>
                               1. <li id="cbrtm"></li>

                                   1. <li id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></li>
                                   2. <li id="cbrtm"></li>

                                   3. <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>
                                     安徽快三开奖直播
                                      <li id="cbrtm"></li>
                                         <output id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></output>
                                         <dl id="cbrtm"></dl>
                                         1. <dl id="cbrtm"></dl>

                                          <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>

                                         2. <dl id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></dl>
                                          <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></li>
                                          <li id="cbrtm"></li>
                                           <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></dl>
                                           1. <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"><strong id="cbrtm"></strong></s></li>

                                                <li id="cbrtm"></li>

                                                1. <dl id="cbrtm"></dl>
                                                 1. <li id="cbrtm"></li>

                                                     1. <li id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></li>
                                                     2. <li id="cbrtm"></li>

                                                     3. <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>
                                                        <li id="cbrtm"></li>
                                                           <output id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></output>
                                                           <dl id="cbrtm"></dl>
                                                           1. <dl id="cbrtm"></dl>

                                                            <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>

                                                           2. <dl id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></dl>
                                                            <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"></s></li>
                                                            <li id="cbrtm"></li>
                                                             <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></dl>
                                                             1. <li id="cbrtm"><s id="cbrtm"><strong id="cbrtm"></strong></s></li>

                                                                  <li id="cbrtm"></li>

                                                                  1. <dl id="cbrtm"></dl>
                                                                   1. <li id="cbrtm"></li>

                                                                       1. <li id="cbrtm"><ins id="cbrtm"><thead id="cbrtm"></thead></ins></li>
                                                                       2. <li id="cbrtm"></li>

                                                                       3. <dl id="cbrtm"><ins id="cbrtm"></ins></dl>
                                                                         七乐彩旋转矩阵 陕西11选五任五遗漏号码查询 彩票投注站是什么意思 宁夏十一选五走势图前三直 香港赛马会排位表资料 白小姐不出特码 湖北十一选五走势 2019年刮刮乐彩票 今天东六十一开奖1 天津体彩快乐十分11选5 篮球让分胜负分析方法 19080期胜负彩分析 硳江苏十一选五 6场半全场11087 竞彩